Have an emergency?

No problem. We are also available after business hours via our emergency cell phone. Contact us for any emergency service.

T +49 5066 90333-0
emergency(at)helmke.de 

 

HELMKE VOLLAST PROEFVELDOm aan de eisen van klanten te voldoen is het doel altijd om te werken op het hoogste niveau van technologie. De HELMKE groep investeerde op de site Pulversheim (Elzas/Frankrijk) in een nieuw systeemproefveld. Naast de eigen testen van HELMKE wordt het proefveld ook beschikbaar gesteld voor test [...][ [meer...] ]

HELMKE 24/7 DELIVERY PROGRAM 5 MW SOFTSTARTER AVAILABLE FROM STOCKThe HELMKE group, with a heritage of motor and generator sales/stock­ keeping/production going back more than 90 years, is continuously investing in its production facilities and its extensive stock.[ [meer...] ]

INFRAROOD METINGEN VOOR THERMOGRAFISCHE ANALYSE IN ONDERHOUD, CONDITIEMETING EN REPARATIEElektrische componenten en mechanische lageringssystemen verwarmen zich tijdens normaal gebruik en worden beschermd door structurele maatregelen tegen oververhitting. In het geval van thermische afwijkingen, die zich normaliter laten herkennen door lokale 'hot spots', ontstaat vaak schade. Door [...][ [meer...] ]

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap HELMKE BV, Aalbosweg 24, 8171MA Vaassen, handelsregister nummer 08048479. Deze voorwaarden zijn op 26 februari 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Enschede onder nummer 08048479. Een kopie van deze voorwaarden wordt op eerste verzoek van de afnemer hem onverwijld op onze kosten toegezonden en is in PDF formaat te downloaden via onderstaande link in de Nederlandse en Engels taal.

General terms and conditions of sale, delivery and payment
of the private limited company HELMKE B.V., Aalbosweg 24, NL-8171 MA Vaassen, trade register number 08048479. These conditions have been filed on 26 February 2008 with the Chamber of Commerce East Netherlands in Enschede under number 08048479. A copy of these conditions will immediately be sent to the purchaser free of charge on the purchaser’s request and can be downloaded via link below.

Sitemap   Ι   Bedrijfsgegevens   Ι   Disclaimer Helmke B.V.   Ι   AVLBV