Have an emergency?

No problem. We are also available after business hours via our emergency cell phone. Contact us for any emergency service.

T +49 5066 90333-0
emergency(at)helmke.de

 

[ [meer...] ]

[ [meer...] ]

AANDRIJFSYSTEMEN - ONTWORPEN DOOR HELMKEHELMKE is een wereldwijd erkende specialist voor de levering van complete aandrijfsystemen. De door HELMKE ontwikkelde frequentieregelaar kasten, worden ontworpen en geproduceerd volgens klant-specifieke toepassingen en branche-specifieke eisen.[ [meer...] ]

Diagnose

We staan in onze werkplaats en ter plaatse ter beschikking voor diagnose van uw aandrijvingen.
Diagnosemaatregelen in onze testomgeving. Hier staan alle metingen en onderzoeken, zoals ze in de desbetreffende EN-DIN- en VDE-voorschriften vereist zijn, ter beschikking.


Standaardtests bij draaistroom-asynchroonmotoren met kortsluitanker- en sleepringankermotoren

 • Metingen van de gelijkstroomweerstanden van de afzonderlijke spoelen van de statorwikkeling

 • Metingen van de gelijkstroomweerstanden van de afzonderlijke spoelen van de ankerwikkeling
 • Controle van de isolatieweerstand van de statorwikkeling
 • Koppelingsverklaring voor opname in hogere procesgeleidingstechniek
 • Controle van de isolatieweerstand van de ankerwikkeling
 • Wikkelingstest van de statorwikkeling met hoogspanning (bij nieuwe machines 2 x Un + 1000)
 • Wikkelingstest van de ankerwikkeling met hoogspanning (bij nieuwe machines 2 x Un + 1000))
 • Nullastproef: Meting van de nullaststroom en het nullastvermogen bij nominale spanning en nominale frequentie

 • Kortsluitproef: Meting van de klemspanning en het vermogen bij nominale stroom, nominale frequentie met geblokkeerde rotor.
 • Opnemen van de nullastkarakteristiek ter beoordeling van de elektromagnetische constructie van de machine en ter bepaling van de nullastverliezen (scheiding van de wrijvings- en ijzerverliezen)
 • Opnemen van de kortsluitingskarateristiek, meting van de kortsluitverliezen
 • Meting van de rotorstilstandsspanning bij voeding van de stator met nominale spanning en nominale frequentie (controle van de overbrengverhouding)
 • Controle van het draaiveld en de klemaanduiding
 • Meting van de as spanning bij draaistroom-asynchroonmachines
 • Beoordeling van de wentellagers volgens SPM-methode
 • Meting van de trillingen aan de A-zijde en B-zijde in telkens 3 assen in de nullast bij nominale spanning en nominale frequentie
 • Functiecontrole van de toebehoren

Speciale testen:

 • Verliesfactormeting (tangens delta) aan statorwikkeling
 • Verliesfactormeting aan afzonderlijke spoelen

 • Bepaling van de polarisatieindex
  (PI-index)
 • Draaimomentmetingen in stilstand
 • Geluidsmetingen
 • Magnetische shunt-proef bij blikpakketten
 • Staafbreukproef bij draaistroom-kooiankers
 • Keuring en instelling van de neutrale zone
 • Keuring van tacho’s en encoders
 • Wkkelingsproef met 1,2 x Un en 1,2 x fn
 • Balanceren op nominaal toerental
 • Controle van hoeveelheid lucht en stromingssnelheid in koelcircuit
 • Bepaling van het magnetische midden
  en de axiale speling
 • Trillingsanalyse
 • Rondloopmetingen van collectoren en sleepringen
 • Metingen van borsteldruk
 • Slingerproef: gebruik van de machine met
  1,2 voudig nominaal toerental voor de duur van 2 minuten; bij 60 Hz-machines niet mogelijk

 • Thermografie


Metingen bij de klant.
Ter beoordeling van de staat van uw aandrijving worden
on site de volgende metingen uitgevoerd:
 • spanning
 • stroom
 • capaciteit
 • temperatuur
 • snelheid
 • trillingen
 • geluiden
 • uitlijning
 • SPM lager monitoring
 • verificatie van de regelaar en PLC-programmering

Met de ter beschikking staande meetuitrusting kunnen deze waarden worden gedocumenteerd en daaruit conclusies over de staat van de machine worden getrokken. 


Spoel- en wikkelingsproeven

 

In het kader van het maken van hoogspannings- en laagspanningswikkelingen die voor een deel voor de omzetter worden vervaardigd en de sector tractiemotoren wordt het steeds belangrijker, naast de ingevoerde kwaliteitskeuringen (b.v. isolatiewaardebepaling, polarisatie-indexmeting en tan-delta-waardebepaling), wikkelingsproeven uit te voeren, die voor de latere beoordeling resp. preventief onderhoud noodzakelijk zijn. Hier hebben zich in de laatste jaren vooral de piekimpulsmetingen en deelontladingsmetingen als belangrijke parameters uitgekristalliseerd.

Voor de bepaling van de piekspanningsvastheid worden in de HELMKE-proefvelden in het kader van de wikkelingsproductie gedeeltelijke spoelen en gehele stators op hun piekspanningsweerstand getest. De tests dienen door middel van digitale piekspanningstestbronnen conform Europa-norm 60034-15 resp. IEE 522 tot 40 kV te worden uitgevoerd. Door middel van deze toestellen kan een zeer korte spanningstoenametijd van 0,1 – 0,2 µs worden opgewekt, die dan uitsluitsel over de spanningsweerstand en het isolatievermogen van de wikkeling geeft. Met behulp van speciale analyse- en diagnose-apparatuur is het eveneens mogelijk om deze test volgens de lamellenmethode bij gelijkstroomankers uit te voeren.

Deelontladingsmetingen

De deelontladingsmetingen bij elektromotoren en generatoren tijdens het gebruik wordt in de gehele wereld steeds meer toegepast. Daardoor kunnen isolatieproblemen tijdig onderkend worden en revisiewerkzaamheden beter worden gepland. Deelontladingen zijn een symptoom van de veroudering van de wikkelingsisolatie. Deelontladingen zijn kleine elektrische vonken, die in holle ruimtes van het isolatiesysteem optreden. Door regelmatige metingen van de deelontladingsactiviteiten kan vastgesteld worden of foutplekken in het isolatiesysteem zijn ontstaan, en of de wikkeling daardoor een hoog uitvalrisico heeft.

Niet alleen bij hoogspanningsmachines kunnen deelontladingen optreden, maar door de pulsbelasting ook bij omzettergevoede laagspanningsmachines. Een nieuw deelontladings-meetsysteem voor omzettermotoren maakt de meting tijdens het gebruik of bij een wikkelingsproef met stootspanning mogelijk.

Sitemap   Ι   Bedrijfsgegevens   Ι   Disclaimer Helmke B.V.   Ι   AVLBV