Have an emergency?

No problem. We are also available after business hours via our emergency cell phone. Contact us for any emergency service.

T +49 5066 90333-0
emergency(at)helmke.de

 

[ [meer...] ]

[ [meer...] ]

AANDRIJFSYSTEMEN - ONTWORPEN DOOR HELMKEHELMKE is een wereldwijd erkende specialist voor de levering van complete aandrijfsystemen. De door HELMKE ontwikkelde frequentieregelaar kasten, worden ontworpen en geproduceerd volgens klant-specifieke toepassingen en branche-specifieke eisen.[ [meer...] ]

Infrarood metingen voor thermografische analyse in onderhoud, conditiemeting en reparatie

Elektrische componenten en mechanische lageringssystemen verwarmen zich tijdens normaal gebruik en worden beschermd door structurele maatregelen tegen oververhitting. In het geval van thermische afwijkingen, die zich normaliter laten herkennen door lokale 'hot spots', ontstaat vaak schade. Door tijdig dit afwijkende beeld te herkennen door thermografische analyse kan gevolgschade worden voorkomen.

Per infrarood-technologie is het mogelijk contactloos te bepalen wat de thermische toestand van de verschillende oppervlakken is. Het concept van thermografie houdt in dat een beeldvormende methode gebruikt wordt, waarbij de oppervlaktetemperatuur van objecten in z’n geheel kunnen worden waargenomen en dan worden weergegeven als een gekleurd beeld. Hot spots kunnen op deze manier snel en gemakkelijk worden geïdentificeerd. Dit alles is mogelijk zonder nadelige gevolgen voor de werking en zonder het uitschakelen van de elektrische voeding.

Voor de evaluatie van thermografische beelden is uitgebreide kennis nodig over de functie en de fundamentele thermische eigenschappen van het te meten object om thermische fouten te kunnen onderscheiden of trends “zichtbaar” te kunnen maken.

Onze specialisten hebben deze kennis en ervaring gekregen door eigen engineering en door ontwerp van elektrische machines en componenten, die getest worden in de productie en tijdens reparaties, alsmede tijdens het gebruik en het onderhoud op locatie. Korte en middellange termijn aanbevelingen, met name op service en storingen in apparatuur, helpt daarmee mogelijke schade voorkomen.

Door speciale constructies kunnen de conditiemonitoring en analysemethodes al tijdens de ontwerpfase van de machine worden geïntegreerd, bijvoorbeeld door de te bewaken delen uit te voeren met een IR doorlatend venster.

Typisch gangbare diagnoses:

  • Losse of losgemaakte schroefverbindingen
  • Beschadigde of verkeerd uitgevoerde soldeerverbindingen
  • Losse krimpverbindingen
  • Ongelijkmatige verdeling
  • Fout zoeken op printplaten
  • Storingen en beschadigingen in gelamineerde kernen van elektrische machines
  • Conditie van lagers en smeermiddelen
  • Conditie van de afdichtingen  
Sitemap   Ι   Bedrijfsgegevens   Ι   Disclaimer Helmke B.V.   Ι   AVLBV