AVLBV

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap HELMKE BV, Aalbosweg 24, 8171MA Vaassen, handelsregister nummer 08048479.

Deze voorwaarden zijn op 26 februari 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Enschede onder nummer 08048479.

Een kopie van deze voorwaarden wordt op eerste verzoek van de afnemer hem onverwijld op onze kosten toegezonden en is in PDF formaat te downloaden via onderstaande link in de Nederlandse en Engels taal.

General terms and conditions of sale, delivery and payment of the private limited company HELMKE B.V., Aalbosweg 24, NL-8171 MA Vaassen, trade register number 08048479.

These conditions have been filed on 26 February 2008 with the Chamber of Commerce East Netherlands in Enschede under number 08048479.

A copy of these conditions will immediately be sent to the purchaser free of charge on the purchaser’s request and can be downloaded via link below.