PRIVACY VERKLARING

Helmke B.V. hierna te noemen “Helmke” respecteert de privacy van alle klanten / prospects / leveranciers / relaties / gebruikers hierna te noemen “relaties” en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om uw opdrachten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen.
Helmke zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht(en) en/of offertes.
Helmke gebruikt de gegevens van haar relaties op de volgende wijze: Helmke werkt uitsluitend business to business.
Als u een opdracht plaatst of een offerte aanvraag, hebben wij al uw bedrijfsgegevens, naam, functie, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw opdracht uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over offertes, opdrachten, leveringsinformatie en nieuws en andere ontwikkelingen van en bij Helmke.
Wilt u geen e-mails of post meer ontvangen van Helmke kunt u dat kenbaar maken door het versturen van een e-mail naar info(at)helmke.nl of per post aan;
Helmke B.V. Aalbosweg 24, 8171 MA VAASSEN met de vermelding “S.v.p. gegevens (bedrijf en/of naam) verwijderen”.
Helmke verkoopt uw gegevens niet Helmke zal uw bedrijfs en persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw opdrachten / bestellingen.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Opslagduur van de gegevens Helmke B.V. bewaart offertes die geen opdracht zijn geworden gemiddeld 5 jaar.
Offertes, die wel opdracht zijn geworden, worden samen met alle opdrachten contactgegevens in ons systeem bewaart. In eerste instantie ca. 10 jaar ook in hardcopy formaat daarna worden ze uitsluitend digitaal opgeslagen.
Deze digitale gegevens worden permanent bewaard. Al het hardcopy materiaal wordt na digitalisering vertrouwelijk vernietigd met certificaat.
De concrete persoonlijke gegevens vastgelegd bij Helmke beperken zich tot; naam contactpersoon, zakelijk: -e-mailadres, -telefoon, -fax, – mobiletelefoon en adres en tenaamstelling van de relatie waartoe de opdracht heeft behoord. 
Uw rechten als betrokkene.
U kunt u via de aangegeven contactgegevens altijd aanspraak maken op de volgende rechten:
 • informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en hoe ze worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie: zijn gegevens incorrect, dan kunt u om aanpassing vragen, wij passen de gegevens dan aan.
 • verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • beperking van de gegevensverwerking, indien wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen;
 • bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en overdraagbaarheid van gegevens, indien u heeft toegestemd in de gegevensverwerking of een
  overeenkomst met ons heeft gesloten.
Recht op het stoppen van het gebruik van uw gegevens:
Wilt u geen e-mails of post van Helmke meer ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door het versturen van een e-mail naar info(at)helmke.nl of per post aan; Helmke B.V. Aalbosweg 24, 8171 MA VAASSEN met de vermelding “S.v.p. gegevens (bedrijf en/of naam) verwijderen”.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden/opdrachten/diensten geen uitvoering kunnen geven.
Indien u ons toestemming heeft gegeven, kunt u die altijd intrekken, waardoor de toestemming vanaf dat moment niet meer geldt. U kunt altijd bezwaar aantekenen bij een bevoegde toezichthoudende instantie. De verantwoordelijke toezichthoudende instantie in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): autoriteitpersoonsgegevens.nl/ Doelen van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke en derden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven om andere doelen dan die hier beschreven worden.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:

 • u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen te behartigen en er geen reden is om aan te nemen dat u bij het niet doorgeven van uw gegevens een zwaarwegend belang heeft dat rechtsbescherming verdient.

Verwijderen of afschermen van uw gegevens. Wij houden ons aan het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag. Wij slaan uw persoonsgegevens daarom alleen op zolang dat noodzakelijk is om de hier genoemde doelen te bereiken of om te voldoen aan de diverse bewaartermijnen die door de wetgever zijn gesteld.

Als het doel is komen te vervallen of als deze termijnen zijn verlopen, worden de betreffende gegevens routinematig en in overeenstemming met wettelijke bepalingen afgeschermd of verwijderd.

Registratie van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Als u onze website bezoekt, wordt door middel van een cookie automatisch algemene informatie geregistreerd.

Deze informatie (server logfiles) bevat bijvoorbeeld de soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider en dergelijke.

Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die niet in verband kan worden gebracht met uw persoon.

Het inwinnen van deze informatie gebeurt altijd bij gebruik van internet en is technisch noodzakelijk om de inhoud van de website die u bezoekt correct weer te geven.

De informatie wordt in het bijzonder verwerkt voor de volgende doelen:

 • om een probleemloze verbinding met de website tot stand te brengen;
 • om onze website goed te kunnen gebruiken;
 • om de systeemveiligheid en -stabiliteit te kunnen evalueren en voor andere administratieve doelen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang dat is beschreven in bovengenoemde doelen voor gegevensregistratie.

Wij gebruiken uw gegevens niet om ze in verband te brengen met uw persoon. Alleen de verantwoordelijke en evt. opdrachtverwerkers ontvangen de gegevens.

Dergelijke anonieme informatie kunnen wij evt. evalueren om onze website en de achterliggende techniek te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een server van de website op uw harde schijf worden gezet. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens, zoals bijv. IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw internetverbinding.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of een computer te besmetten met virussen.

Met behulp van de informatie van de cookies kunnen wij het navigeren voor u vereenvoudigen en onze websites goed weergeven.

De gegevens die wij hebben verzameld zullen wij in ieder geval niet doorgeven aan derden of zonder uw toestemming koppelen aan persoonsgegevens.

Natuurlijk kunt u onze website in principe ook bezoeken zonder cookies.

Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat zij cookies accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies deactiveren via de instellingen van uw browser. Om te zien hoe u deze instellingen kunt wijzigen, kunt u gebruikmaken van de helpfuncties van uw internetbrowser.

Houd er wel rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Registratie op onze websiteBij de registratie voor het gebruik van onze individuele diensten worden sommige persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens als telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u bij ons bent geregistreerd, kunt u gebruikmaken van inhoud en diensten die wij alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers.

Aangemelde gebruikers kunnen bovendien desgewenst de geregistreerde gegevens op elk moment wijzigen of verwijderen. Uiteraard geven wij daarnaast op elk moment informatie over de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Desgewenst corrigeren of verwijderen wij die, mits dat niet in strijd is met wettelijke bewaartermijnen. Als u contact wilt opnemen met betrekking tot dit onderwerp kunt u gebruikmaken van de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Het verlenen van betaalde dienstenOm betaalde diensten te verlenen vragen wij aanvullende gegevens, zoals bijv. betalingsgegevens, om uw bestelling uit te kunnen voeren. Wij slaan deze gegevens op in onze systemen tot de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen.

NieuwsbriefAls u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per mail naar uw aangegeven e-mailadres.

Om de nieuwsbrief te ontvangen volstaat het om uw e-mailadres door te geven. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden de gegevens die u heeft doorgegeven uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Abonnees kunnen evt. ook per e-mail worden geïnformeerd over zaken die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijziging van de nieuwsbrief of technische zaken).

Voor de registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanmelding echt door de eigenaar van het e-mailadres is gedaan, maken wij gebruik van de “double opt-in” procedure.

Hiervoor registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van het antwoord dat daarin werd gevraagd. Andere gegevens worden niet verzameld.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt de toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan en om de nieuwsbrief te ontvangen op elk moment intrekken. In elke nieuwsbrief staat daarvoor een link. Bovendien kunt u zich ook altijd direct op deze website afmelden of uw wens doorgeven via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Contactformulier

Wanneer u een vraag heeft en contact met ons zoekt via e-mail of het contactformulier geeft u ons uw vrijwillige toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat u ons een geldig e-mailadres doorgeeft om de aanvraag te kunnen koppelen en aansluitend te kunnen beantwoorden. De keuze is aan u of u meer gegevens doorgeeft. De gegevens die u heeft doorgegeven, worden opgeslagen voor het beantwoorden van de vraag en voor mogelijke vervolgvragen.

Nadat uw vraag is behandeld, worden persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna Google genoemd).

Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De informatie over uw gebruik van deze website die met deze cookie wordt verkregen, wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Door de activering van IP-anonimisering op deze websites kort Google uw IP-adres echter eerst af binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar afgekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om de websitebeheerder andere diensten te leveren die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet.

Het IP-adres dat uw browser aan Google Analytics doorgeeft, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website.

De informatie over het gebruik van de website en het internet zou dan weer moeten leiden tot een betere service. De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de websitebeheerder.

Via de instelling van uw browsersoftware kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen; wij maken u er echter op attent dat in dat geval mogelijk niet meer alle functies van deze website volledig kunnen worden benut.

Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens (incl. uw IP-adres) die de cookie heeft verzameld en die betrekking hebben op uw gebruik van de website door Google worden geregistreerd en verwerkt.

Download en installeer hiervoor de browser plug-in onder deze link: browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

Naast of in plaats van de browser add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze sites tegengaan door op deze link te klikken. Dan wordt een opt-out cookie op uw apparaat geïnstalleerd.

Daarmee wordt voorkomen dat Google Analytics op deze website en met deze browser in de toekomst informatie verzamelt, zolang de cookie op uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van Adobe Analytics (Omniture)

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“).

Adobe Analytics gebruikt zgn. cookies, dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren.

Een trackingbestand kan door een browser van een bezoeker van een website aan het Adobe datacenter wordt doorgegeven.

In dat geval wordt door onze serverinstellingen gegarandeerd dat het IP-adres voor de geolokalisatie wordt geanonimiseerd, dus dat het laatste octet van het IP-adres wordt vervangen door nullen.

Voor het trackingpakket wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door afzonderlijke generieke IP-adressen.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Adobe deze informatie gebruiken om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om de websitebeheerder andere diensten te leveren die verbonden zijn aan het gebruik van de website en het internet.

Het IP-adres dat uw browser aan Adobe Analytics doorgeeft, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Adobe.

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat voorkomen wordt dat cookies worden opgeslagen. Wij maken u er echter op attent dat in dat geval mogelijk niet meer alle functies van deze website volledig kunnen worden benut.

Daarnaast kunt u als gebruiker van de website voorkomen dat de gegevens die de cookie heeft verzameld en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Adobe worden geregistreerd en verwerkt.

Download en installeer hiervoor de browser plug-in onder deze link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.htmlAnalyse door WiredMinds

Onze website maakt gebruik van de trackingpixeltechnologie van WiredMinds AG (www.wiredminds.de) voor het analyseren van het gedrag van bezoekers op de website.

Daarbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt.

Als dat mogelijk en nuttig is, worden deze gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en waarmee de internetbrowser kan worden herkend. De verzamelde gegevens, waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren, worden aan WiredMinds doorgegeven of direct door WiredMinds verzameld.

WiredMinds mag informatie, die door het bezoeken van de websites is achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken.

De gegevens die daarbij worden verkregen, worden zonder apart verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens via de eigenaar van het pseudoniem.

Als er IP-adressen worden verzameld, worden die onmiddellijk geanonimiseerd door middel van het wissen van het laatste nummerblok.

Toestemming voor het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens in de toekomst kan altijd worden ingetrokken via de volgende link.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze website op alle browsers correct en aantrekkelijk weer te geven, maken wij op deze website gebruik van scriptbibliotheken en schriftbibliotheken, zoals bijv. Google Webfonts . Google Webfonts wordt in de cache van uw browser opgeslagen om meermaals laden te voorkomen.

Als de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de website in een standaardlettertype weergegeven.

Het oproepen van scriptbibliotheken of schriftbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek.

Daarbij bestaat theoretisch de mogelijkheid – op dit moment is het of en waarom echter onduidelijk – dat exploitanten van de desbetreffende bibliotheken gegevens verzamelen.

De privacyrichtlijnen van de bibliotheekexploitant Google kunt u hier vinden.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van een Google Maps API om geografische informatie in een kaart weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Google kunt u hier vinden.

Op deze pagina kunt ook uw persoonlijke privacyinstellingen veranderen.Uitgebreide handleidingen over het beheer van uw eigen gegevens in combinatie met Googleproducten kunt u vinden via deze link.

Geïntegreerde YouTube-video’s

Op sommige van onze websites hebben wij YouTube-video’s geïntegreerd. De exploitant van die plug-in is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een site bezoekt met een YouTube-plug-in wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van YouTube.

YouTube krijgt dan een melding welke site u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account kan YouTube uw surfgedrag koppelen aan uw persoon.

Dat kunt u voorkomen door vooraf uit te loggen uit uw YouTube-account.Als een YouTube-video wordt gestart, maakt de aanbieder gebruik van cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Wie het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, zal ook bij het kijken naar YouTube-video’s niet met zulke cookies te maken krijgen. YouTube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruikersinformatie op.

Als u dat wilt voorkomen, dient u het opslaan van cookies in de browser te blokkeren.Meer informatie over gegevensbescherming bij „YouTube“ kunt u vinden in de privacyverklaring van de aanbieder.

Op onze websites maken wij gebruik van sociale plug-ins van de hieronder genoemde aanbieders. De plug-ins kunt u herkennen aan het logo.

Via deze plug-ins wordt in sommige gevallen informatie, waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren, aan de exploitant van het desbetreffende sociale netwerk gestuurd en evt. door hem gebruikt.

Wij voorkomen dat onbewuste en ongewilde verzamelen en versturen van gegevens aan de exploitant met een 2-klikoplossing. Om een sociale plug-in te activeren, moet die eerst worden geactiveerd met een klik op de desbetreffende button.

Pas als de plug-in is geactiveerd, start ook het verzamelen van informatie en het doorgeven aan de exploitant.

Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens door middel van sociale plug-ins of via het gebruik ervan.

Wij hebben geen invloed op het soort gegevens dat een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe die door de exploitant worden gebruikt. Momenteel moet ervan uit worden gegaan dat er een directe verbinding wordt gemaakt met de diensten van de exploitant en dat tenminste het IP-adres en informatie over het gebruikte apparaat wordt verzameld en gebruikt. Tevens bestaat de mogelijkheid dat exploitanten proberen om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Welke concrete gegevens hierbij worden verzameld en hoe die worden gebruikt, kunt u lezen in de privacyrichtlijnen van de exploitant van het desbetreffende sociale netwerk.

Tip: als u gelijktijdig bent aangemeld bij Facebook kan Facebook u identificeren als bezoeker van een bepaalde site.

Wij hebben op onze website de sociale media buttons geïntegreerd van de volgende bedrijven: Google AdWordsOnze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Wanneer u op onze website bent gekomen via een advertentie die door Google is geschakeld, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer.

De cookie voor conversietracking wordt geplaatst als een gebruiker op een advertentie klikt die door Google is geschakeld. Deze cookies zijn 30 dagen geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie.

Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog geldig is, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van klanten van AdWords. Met de informatie die met behulp van conversiecookies is verzameld, kunnen conversiestatistieken worden gemaakt voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor conversietracking. De klanten krijgen te zien hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een conversietracking tag zijn doorgeleid.

Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wanneer u niet wilt deelnemen aan tracking kunt u voorkomen dat de cookie die hiervoor noodzakelijk is op uw computer wordt geplaatst. Dit kan via de browserinstellingen, waarmee het automatisch plaatsen van cookies sowieso wordt gedeactiveerd of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein „googleleadservices.com“ worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out cookies niet verwijdert zolang u niet wilt dat meetgegevens worden geregistreerd. Wanneer u alle cookies in de browser heeft verwijderd, moet u de opt-out cookie opnieuw installeren.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Met deze functie kunnen websitebezoekers binnen het reclamenetwerk van Google advertenties te zien krijgen die aansluiten bij hun interesses. In de browser van de websitebezoeker wordt een zgn. „cookie“ opgeslagen waarmee de bezoeker kan worden herkend als die websites opent die horen bij het reclamenetwerk van Google.

Op deze sites kunnen aan de bezoeker advertenties worden getoond die qua inhoud passen bij de websites die de bezoeker eerder heeft bezocht en die gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google.

Naar eigen zeggen verzamelt Google bij dit proces geen persoonsgegevens. Wanneer u toch wilt afzien van de remarketingfunctie van Google kunt u die in principe deactiveren door dit in te stellen via deze link.

U kunt ook het gebruik van cookies voor gerichte advertenties via reclamenetwerkinitiatieven deactiveren door de aanwijzingen op te volgen op: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, zodat zij steeds voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen van onze diensten in de privacyverklaring op te nemen, bijv. bij de introductie van nieuwe services. Voor uw nieuwe bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Beveiliging

Helmke gaat zorgvuldig met alle gegevens om en beveiligd uw gegevens met wachtwoorden, of in kluizen. Werknemers van Helmke hebben behalve een geheimhoudingsovereenkomst ook een intern AVG document ondertekend waarin alles is vastgelegd.

Helmke heeft geen webshop dus ook geen online betalingsmogelijkheid.

FeedbackIndien u nog vragen heeft over de privacy verklaring van Helmke, dan kunt u contact met ons opnemen.

Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.

Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info(at)helmke.nl.

Vaassen, 15 juni 2018

Helmke B.V.
Elektrische machines en aandrijvingen

Aalbosweg 24
NL-8171
MA VAASSEN

Tel: +31 (0)578 578 578